پاسخ به پرسش #21172

بله این مدل تمام چرم طبیعی است که رویه چرم گاوی و آستر چرم بزی می باشد