پاسخ به پرسش #21230

چرم جیر دوام پایینی دارد در محصولات ما از چرم نبوک بیشتر استفاده شده مثل همین محصول